van NCTS naar DVA

De douane heeft bekend gemaakt, dat de ingangsdatum van het nieuwe systeem Douane Vervoer Applicatie (DVA) gepland is op dinsdag 29 oktober 2024. DVA vervangt het huidige NCTS, zowel de Vervoersdocumenten als de Aankomstmeldingen.

De douane heeft gekozen voor een zogenaamde big bang in plaats van een transitieperiode. Dat houdt in, dat alle aangevers in Nederland op dezelfde dag de overstap maken naar het nieuwe DVA. Wel is het zo, dat u voor een T1-document dat is opgemaakt in het oude NCTS het Aankomstbericht ook nog moet maken in het oude NCTS. Er is blijkbaar geen koppeling tussen NCTS en DVA voorzien.

In de toelichting van de douane staat, dat het oude NCTS na 29 oktober niet meer als uitwijk beschikbaar is voor het maken van T1-documenten in de situatie dat er iets niet goed zou gaan met het nieuwe DVA.
DVA
DVA is een nieuwe module. DVA is – net als DMS – gebaseerd op het nieuwe Europese datamodel. Technisch is er een groot verschil tussen het huidige NCTS en het nieuwe DVA. Eén van de belangrijkste veranderingen is, dat in DVA een nieuwe informatielaag shipment wordt geïntroduceerd. In NCTS bestaat een aangifte uit een header en 1 of meerdere artikelen. In DVA bestaat een aangifte uit 1 header, 1 of meerdere shipments en binnen 1 shipment weer 1 of meerdere artikelen. Hoe het nieuwe onderdeel shipments in de praktijk gebruik gaat worden moet duidelijk worden als DVA in productie is.
 
Release 24.01
Softpak heeft voor DVA een nieuwe module ontwikkeld. De huidige module NCTS blijft als archief op uw systeem bewaard.

De module DVA is beschikbaar vanaf Softpak Release 24.01. Wij zullen vóór 29 oktober release 24.01 op uw systeem installeren. Op de dag van de big bang zult u dan de laatste patch moeten installeren, zodat uw systeem up-to-date is. 

Omdat we bij een big bang niet geleidelijk het nieuwe systeem leren kennen, maar op 1 dag ongetwijfeld veel meldingen zullen ontvangen, moet u er rekening mee houden dat in de dagen na 29 oktober dagelijks nieuwe patches ter beschikking zullen worden gesteld om geconstateerde tekortkomingen te repareren.
   
Handleiding
Voor 29 oktober zullen we documentatie beschikbaar stellen inzake de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie. In DVA gaat de douane niet ineens heel veel andere informatie vragen dan in de huidige situatie. Wel zullen een aantal regels veranderen. Zo wordt in DVA de HS-code verplicht. Net als in DMS bestaat in DVA de mogelijkheid om bescheidcodes ofwel op header- ofwel op artikelniveau in te geven. Dergelijke wijzigingen zullen in de documentatie benoemd worden.
 
Meer informatie en vragen
Hebt u interesse of nog vragen over het nieuwe DVA? Stuur dan een e-mail naar dva@softpak.nl


Softpak BV
Team CDS