Softpak als opvolger van de DEN-regeling

Image aanbrengbericht Softpak

IM-D, IM7, DEN, I2-A, MID

Begrijpt u alle afkortingen nog?

De huidige DEN-regeling komt te vervallen. Wilt u straks een container uithalen op de terminal en maakt u nu nog gebruik van de vereenvoudiging die de DEN-regeling biedt, dan kunt u daarvoor in de plaats een Opslagaangifte maken. Dat kan in het nieuwe DMS-systeem van de Douane.

De Opslagaangifte (in het jargon een aangifte type H2) kunt u insturen als Voorafaangifte (IM-D). Dus nog voordat het schip in de haven aankomt. Als de douane een fysieke controle wil uitvoeren op de lading dan krijgt u daar al bericht van zodra u de Voorafaangifte instuurt. Vervolgens meldt u uw container aan in de service CargoController van Portbase. Zodra het schip aankomt in de haven mag u het zogenaamde Goods Presentation bericht insturen. Dat zal ervoor zorgen dat uw Opslagaangifte de status Vrijgave goederen krijgt. Door uw container en het bijbehorende MRN-nummer ook nog aan te melden in de service Melding Import Documentatie (MID) van Portbase zorgt u ervoor, dat ook de containerterminal geïnformeerd wordt over de vrijstelling door de douane.

Dit alles is mogelijk in de CDS-module (Customs Declaration System) van Softpak. U maakt een IM-D in DMS Import. Ons systeem meldt de container voor in CargoController van Portbase. Ons systeem ontvangt van Portbase het signaal dat de lading gearriveerd is en stuurt automatisch het Goods Presentation bericht naar de douane. Zodra wij de Vrijgave van de douane ontvangen stuurt de software automatisch een bericht naar de service MID van Portbase.

En dat alles 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

U mag de Opslagaangifte maken en gebruiken voor het transport van de container naar uw warehouse wanneer u beschikt over een Entrepotvergunning (een CWP vergunning). De douane benadrukt wel, dat u de goederen moet inschrijven in uw administratie op het moment, dat u de Opslagaangifte maakt. Als bij aankomst blijkt, dat er een verschil is tussen de geloste aantallen en de documentaantallen leidt dat tot een vermissing in entrepot.

Let er wel op, dat u bij Portbase aangeeft, dat u in de service MID bij de terminals een bericht van het type PIE wilt aanleveren. Anders wordt uw bericht geweigerd.

U kunt ook gebruik maken van het Aanbrengbericht in DMS (een aangifte van het type I2-A). Echter, het Aanbrengbericht kunt u niet als Voorafaangifte insturen. Het Aanbrengbericht mag pas verstuurd worden nadat ATA schip bekend is.

Geïnteresseerd?
Stuur dan een e-mail naar: info@softpak.nl