Overgang naar IDMS, AES, NCTS 5

Douane auto
In de loop van 2024 gaat de Belgische douane de huidige systemen PLDA en NCTS vervangen door nieuwe systemen. PLDA Import wordt vervangen door IDMS, PLDA Export wordt vervangen door AES en NCTS wordt vervangen door NCTS fase 5.
De reden hiervoor is, dat de nieuwe systemen voldoen aan de eisen die door de EU worden gesteld in het kader van het UCC. De nieuwe modules zijn gebaseerd op het Europese datamodel, dat voor alle lidstaten van de Unie verplicht is.
 
Planning 
De exacte planning is nog onzeker. Eerder gecommuniceerde data m.b.t. de start van de projecten zijn niet gehaald.
Voorlopig gaan we uit van het volgende schema:
 
– IDMS migratieperiode tussen 28 februari en 31 mei 2024
– AES migratieperiode tussen 17 april en 30 augustus 2024
– NCTS5 migratieperiode tussen 10 juni en 30 september 2024
  
Meer informatie vindt u op de website van de Belgische douane:
Algemene informatie – MASP | FOD Financiën (belgium.be)
 
Wijze van overgang
Er is geen sprake van een big bang. U maakt de overstap op een datum in de genoemde periode. Deze datum kan in onderling overleg gekozen worden.
Wanneer u eenmaal gemigreerd bent naar het nieuwe systeem kunt u in de oude applicatie geen nieuwe aangiftes meer versturen.
   
Wat gaat er veranderen? 
In de basis wijzigen de procedures niet. De manier waarop u communiceert met de Belgische douane verloopt in de nieuwe situatie ook via CrossRoad Communications.
Wel zien de schermen er anders uit dan u nu gewend bent. Dat heeft te maken met het nieuwe datamodel dat de EU voorschrijft. En de douane gaat ook andere eisen aan de data stellen. Zo wordt bijvoorbeeld in het nieuwe NCTS5 de HS-code een verplicht veld (minimaal 6 posities).
Op de website van de EU vindt u een overzicht van het nieuwe datamodel:  EUCDM 6.2 (softdev.eu.com)
 
De douane communiceert straks niet meer via de mail. Wanneer uw aangifte in controle valt krijgt u daarvan een bericht in uw aangiftesysteem. Correcties op aangiftes verstuurt u als een aanvulling op de oorspronkelijke aangifte.
 
Voordat u gaat starten met de nieuwe applicaties ontvangt u van ons een document met een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.
  
Migratie oude data
De modules IDMS, AES en NCTS5 zijn nieuwe modules. De oude aangiftes in PLDA en NCTS blijven bewaard in het systeem en kunnen nog tot in lengte van jaren geraadpleegd worden. Wij doen geen migratie van data van de oude naar de nieuwe applicatie. Daarvoor zijn de verschillen in het datamodel te groot. In de nieuwe applicaties gaat u nieuwe templates maken en nieuwe aangiftes invoeren. Deze kunt u dan wel weer kopiëren naar nieuwe aangiftes.
 
Interface
 
Wanneer u nu gebruik maakt van een interface tussen een extern ERP systeem en onze PLDA  of NCTS applicatie dan dient u rekening te houden met wijzigingen in de interface.

Nieuwe release
Voordat u kunt starten met de nieuwe applicaties zullen wij een nieuwe release van de software bij u installeren. U heeft minimaal Softpak Release 24.01 nodig.
 
Meer informatie
Indien u interesse heeft in de Softpak CDS modules: IDMS, AES en NCTS5, neem dan contact met ons op.